fredag 1 maj 2009

Påvens bön i L'Aquila


O Maria, vår högt älskade Moder!
Du, som står nära våra kors,
såsom du förblev nära Jesu kors,
bevara vår tro, då vi är förtvivlade av smärta.
Bevara vår blick, riktad mot Kristi anlete,
i vilket, sargat av korsets svåra lidande,
visar sig Guds oändliga och rena kärlek.
Hoppets Moder, ge oss dina ögon så att vi kan se,
såväl lidandet och döden, som ljuset och uppståndelsen.
Ge oss ditt hjärta, så att vi, även i prövningens stund,
kan fortsätta att älska och tjäna.
O Maria, Madonna di Roio,
Vår Fru av Korset, bed för oss!

Inga kommentarer: