tisdag 5 maj 2009

Herre, visa oss Fadern


Bilden ovan visar den sarkofag i vilken apostlarna Filippos och Jakobs reliker vördas. Sarkofagen är belägen i basilikan Santi Apostoli i centrala Rom.

Till Filippos sade Jesus: "Följ mig", och Filippos lämnade allt och blev Jesu lärjunge och vandrade med denne under tre år. Under den sista måltiden tillsammans med Jesus är det Filippos som yppar: "Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss." En förvånad Jesus svarar: "Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern". Genom dessa djupa och tydliga ord kom Filippos att få mycket att predika om när han senare reste runt i östra medelhavsområdet. Filippos fick till slut tömma martyriets bägare — han blev korsfäst cirka år 81.

Jakob, kallad "den yngre", som tillskrivs Jakobsbrevet, utsågs till Jerusalems förste biskop. I Jakobs hus hölls enligt traditionen apostlamötet, konciliet i Jerusalem, omkring år 49. Aposteln Paulus gav Jakob epitetet "Kyrkans pelare". Jakob led martyrdöden då en upphetsad och hatisk folkmassa kastade honom från tempelmuren i Jerusalem och därefter stenade honom; detta ägde rum omkring år 62.

Apostlarna Filippos och Jakob har således fått sitt sista vilorum i en sval krypta i en av Roms kyrkor.

Inga kommentarer: