söndag 17 maj 2009

Ett annorlunda museum


Några kvarter öster om Castel Sant'Angelo är den nygotiska kyrkan Sacro Cuore del Suffragio belägen. Kyrkans spetsbågefasad tornar upp sig vid Lungotevere Prati. I anslutning till kyrkans högra sidoskepp, vid sakristian, finns ett annorlunda museum, tillägnat själarna i skärselden — Museo delle Anime del Purgatorio.

Museet, som består av ett enda rum, sägs innehålla bevis för att fromma själar i skärselden har meddelat sig med de levandes värld. Dessa själar har tagit kontakt med efterlevande för att uppmana till bot och bättring. I det lilla museet kan besökaren bland annat beskåda brännmärken på ett förkläde, ett inbränt handavtryck på ett träbord och ett tumavtryck gjort av en död präst på en sedel.

De märkliga tingen i detta museum anses utgöra belägg för en celest verklighet.

Inga kommentarer: