tisdag 26 maj 2009

Korset och bönen


Inom det fullödiga kristna livet är korset och bönen oskiljaktigt förenade och förbundna. Det var på korset Jesus i förtvivlan ropade till sin Fader: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" — en av Bibelns mest existentiella böner.

Det var på korset Jesus bad sin Fader att förlåta torterarna och bödlarna; de insåg inte vad de gjorde när de plågade och korsfäste Jesus. Det var på korset Jesus mottog bönen från den botfärdige rövaren: "Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike." Jesus sade: "Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset."

Det var på korset Jesus visade oss en av det kristna livets allra svåraste och ljuvaste företeelser — den totala överlåtelsen. Jesus ropade med hög röst: "Fader, i dina händer lämnar jag min ande."

Inga kommentarer: