onsdag 8 april 2009

Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο

Kyrkofadern Irenaeus († 202) skriver i sitt verk Κατὰ αἱρέσεων ("Mot villolärorna") bland annat: "Detta är skälet till att Ordet blev människa, och till att Guds Son blev Människosonen — för att människorna skall ingå förening med Ordet och därmed erhålla gudomligt sonskap".

Jesus Kristus har friköpt oss från synden — Han har dragit ett streck över vårt skuldebrev — och från denna världens ondska; på så sätt får vi del av Hans gudomlighet.

Inga kommentarer: