torsdag 23 april 2009

Påskens hemlighet


Genom att leva i Kristi påsk — att tro på Hans korsoffer och uppståndelse — kommer vi på ett allt djupare sätt till insikt om påskens hemlighet. Vi besitter en helighet som döpta in i Kristi liv, död och uppståndelse. Vi har fått ett nytt liv i den Helige Ande, och vi har givits en ny värdighet som Kristus har utverkat med sitt dyrbara blod.

Inga kommentarer: