onsdag 1 april 2009

Ἐμὸν βρωμά

I Johannesevangeliet säger Jesus till lärjungarna: "Min mat [grundtextens Ἐμὸν βρωμά] är att göra hans vilja som har sänt mig". Jesus visar med dessa ord, att han har sänts till världen för att göra Faderns vilja.

Det italienska helgonet Padre Pio (1887—1968) gjorde Jesu ord till sina: "Mio cibo è fare la volontà del Signore" — "Min mat är att göra Herrens vilja".

Låt oss be Gud om att vår mat, vår näring i livet, skall bestå i att göra Hans vilja, och endast Hans vilja.

Inga kommentarer: