fredag 27 mars 2009

Livets evangelium

Gud, som är livets Herre, har anförtrott åt människan den höga uppgiften att tjäna livet, och människan har att fullgöra den på ett sätt som är henne värdigt. Livet måste därför skyddas med allra största omsorg alltifrån konceptionen.
     — Gaudium et Spes (n. 51)

Inga kommentarer: