torsdag 19 mars 2009

Den som har fått mycket förlåtet


Petrus grät bittert. Han hade förnekat den vän han älskade allra mest — Jesus. Petrus hade förnekat Messias, Guds smorde.

Petrus hade inför Jesus försäkrat att han aldrig skulle ta avstånd från denne. Men nu hade Petrus ändå fallit! När Jesus hade gripits i Getsemane örtagård och förts in till Jerusalem, tillfrågades Petrus tre gånger om han kände Jesus, om han var en av Jesu lärjungar. Petrus bedyrade med emfas: "Jag känner inte den mannen".

Vi kan ana hur Petrus måste ha känt sig efter att ha förnekat Jesus tre gånger och insett att Jesu förutsägelse om detta hade visat sig vara riktig. Det sista Petrus gjorde när Jesus ännu var i livet var att ta avstånd från honom. Petrus som under flera år följt Jesus, lyssnat till hans ord och ätit tillsammans med honom. Och nu vågade Petrus inte kännas vid Jesus. Så ytterligt bittert!

Tänk då vilken glädje som måste ha uppfyllt Petrus när han insåg att Jesus hade uppstått från de döda. Hans bäste vän — uppstånden! Petrus var upprymd och tacksam, men även förlägen. När han tillsammans med Tomas och några andra lärjungar senare träffade Jesus vid Tiberiassjön begrep han inte först att det var hans älskade vän som stod vid glödhögen på stranden.

Petrus och hans vänner fick mycket fisk i näten och tillsammans med Jesus åt de fisk och bröd. Petrus kände sig nog dock tämligen obekväm — han tänkte att allt inte var utrett mellan honom och Jesus. Petrus hade förnekat Jesus tre gånger och behövde nu bli förlåten tre gånger för att bli helt upprättad. Petrus fick tre gånger vittna om sin kärlek till Jesus. Petrus, som Jesus tidigare hade utvalt som ledare för apostlakretsen, hade fått förlåtelse. Petrus hade blivit förlåten sveket att ha nekat till sin vänskap med Jesus. Han hade blivit förlåten för att ha förnekat sitt samröre med Guds son.

Detta visar att Petrus — som apostlagruppens främste och på vilken Jesus skulle bygga sin kyrka — är en förlåten och återupprättad syndare. Petrus hade fått mycket förlåtet. Han kände den enorma inre glädje det innebär att få sitt personliga skuldebrev betalt. Petrus synd var avskriven.

Petrus, en i sanning benådad syndare, kunde nu och framgent predika förlåtelsens och försoningens makt för människorna. Petrus hade tidigare, vid Caesarea Filippi, fått höra av Jesus att allt Petrus löser på jorden skall vara löst i himmelen. Petrus var inte endast förtrogen med detta i teorin, utan han hade förvisso, i djupet av sin själ, erfarit förlåtelsen från Gud själv!

Inga kommentarer: