fredag 27 februari 2009

Överlåtelse i tro


Alltsedan Adams och Evas svek mot Gud har människan gjort uppror mot auktoriteter. Begreppet lydnad har i vissa sammanhang fått en negativ klang. Människan vill vara "fri" — "jag gör som jag själv vill" — "jag gör det jag känner för". Den subjektiva emotionalismen får helt och hållet styra människans kynne och handlingar. Att tillägna sig trons lydnad och överlåtelse i tro kan vara mycket svårt.

Då kan vi med fördel vända oss till Jungfru Maria som utgör ett strålande föredöme i trons lydnad. Hon sade vid bebådelsen sitt "ja" till Gud och överlät sig i fullkomlig tillit. När ärkeängeln Gabriel hade sagt till Maria att ingenting är omöjligt för Gud, svarade Maria: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt."

När vi tar emot Herrens tjänarinna, vår drottning Jungfru Maria, tar vi samtidigt emot hennes son, vår frälsare Jesus Kristus. Liksom Maria får vi vila i Gud — i överlåtelse, i tillit, i tro. Liksom Maria helt och fullt öppnade sig för Guds vilja, kan vi i tillit helt öppna oss för Guds vilja i våra liv.

Liksom Maria helt lät sig ledas av den Helige Ande, kan vi i förtröstan på Guds barmhärtighet och godhet på samma sätt låta oss ledas av Anden och se, känna och märka hur våra liv förnyas och hur vårt livs mål och mening blir alltmer tydligt.

Inga kommentarer: