lördag 14 februari 2009

Hela mitt liv

Gud har hela mitt liv i sin hand. Han vet allt som har hänt och varför det har hänt. Han vet allt som skall inträffa i mitt liv och varför det kommer att inträffa.

Emellanåt känns det som om jag betraktar mitt liv — Livet — genom ett litet hål, endast genom en glipa i tiden. Då känns det tryggt och trösterikt att Gud har hela bilden av mitt liv. Genom helig tid erfar Han mitt liv i hela sitt perspektiv.

Inga kommentarer: