lördag 14 februari 2009

Novena för Påven


1 Fader Vår, 3 Hell dig, Maria, 1 Ära vare Fadern

V. Låt oss bedja för vår helige fader Benedikt.
R. Må Herren bevara honom, och ge honom liv,
och välsigna honom på jorden, och inte låta
honom falla för sina fienders vilja.

V. Du är Petrus,
R. Och på denna Klippa skall jag bygga
min Kyrka.

Låt oss bedja,
Allsmäktige, evige Gud, ha förbarmande
med din tjänare, Benedikt, vår påve, och vägled
honom i din godhet på den evigt frälsningsbringande
vägen; så att han med din nåd må sträva efter
det som behagar Dig och genomföra det med hela
sin kraft. Genom Kristus, vår Herre.
R. Amen.

V. Kyrkans Moder.
R. Bed för oss.
V. Helige Petrus.
R. Bed för oss.

Inga kommentarer: