tisdag 23 mars 2010

Via Dolorosa 4 - Jesus möter sin moder

O min Jesus, jag vill alltid förtrösta på dig och ha blicken fäst vid dig, både när jag mår bra och det går mig väl, och när jag faller och erfar djup smärta och sorg.

Herre Jesus Kristus, gör mig uthållig i lidandet. Jag vill alltid tillhöra Dig och sätta all min lit till dig, helt och hållet överlåta mig åt Dig.

I tider av mörker — låt mig uppleva ditt underbara ljus.

Inga kommentarer: