lördag 27 mars 2010

Via Dolorosa 10 - Jesus blir avklädd

Med tomma händer kommer jag inför Dig, min Herre och min Gud. Du ger mig allt jag behöver. Stunderna då jag får ta emot Dig i den heliga mässan är de lyckligaste i mitt liv.

Herre, låt mig inte sträva efter det som världen har att erbjuda av rikedom, prestige, status och ägodelar. Jag ber Dig, öppna mitt sinne så att jag endast tar emot livets goda ur Dina händer och alltid ärar dig när jag går till kommunionen.

Inga kommentarer: