fredag 21 augusti 2009

Tro, mod och frimodighet

Det finns en sanning med stort S — Jesus Kristus. Han är Guds Son och har utgivit sig själv för vår frälsning och räddning från synden och döden. Jesus Kristus fyller oss med tro, mod och frimodighet för vårt liv i denna värld.

"Gud har funnit oss värdiga att anförtros evangeliet, och därför talar vi som vi gör; det är inte människor vi vill vara till lags, utan Gud, som prövar våra hjärtan." — 1 Thess. 2:4

Inga kommentarer: