söndag 30 augusti 2009

Att leva eukaristiskt

Att leva eukaristiskt innebär att helt och hållet tro på och ta emot Guds rena och barmhärtiga kärlek. Eukaristin är ren kärlek. Jesus Kristus utger sig för dig och mig i ett rent och fläckfritt kärleksoffer varje gång vi tar emot Honom i mässan. Eukaristin är Guds slutgiltiga och uppenbara bevis på att Han oändligt håller av oss, vill leda oss och vill oss väl.

Att leva eukaristiskt är att leva i tacksägelse över att Gud har givit oss sin enfödde Son till vår frälsning och räddning undan synd och död. När vi inser vad Gud har gjort för oss — att han har offrat sin ende son — växer vår tacksägelse.

Att leva eukaristiskt är att leva i överlåtelse. Jesus överlät sig helt och hållet i sin Faders barmhärtiga famn. Jesus utövade full överlåtelse, då han hånades av folkmassan, torterades av soldaterna och spikades upp på korset. Dagligen kan vi öva oss i överlåtelse, att i tro och tillit ta emot vår korsfäste och uppståndne Frälsare i det eukaristiska brödet och vinet.

Inga kommentarer: