torsdag 23 februari 2012

Dagens helgon

När Polykarpos plågoandar 
uppmanade honom att smäda Kristus, 
svarade han:
"I åttiosex år har jag tjänat Kristus,
och han har aldrig gjort mig någon orätt. 
Hur skulle jag kunna smäda min konung, 
som har frälst mig?"

Sankt Polykarpos
bed för oss 

Inga kommentarer: