fredag 16 december 2011

Jesu lidande och vårt

Jesus Kristus
min Herre och min Frälsare
ödmjukt förenar jag mitt lidande och min smärta
med Ditt lidande och Din smärta
Jag vill helt överlåta mig åt Dig

Om kvällen är gråten min gäst
men om morgonen jublet

Herre, min Gud, jag skall alltid prisa Dig 

Inga kommentarer: