fredag 19 juni 2009

Jesu heliga hjärta


Jesu heliga hjärta är den barmhärtiga kärlekens epicentrum. Allt Jesus gör kommer från Hans heliga hjärta. Hjärtat är tecknet på Jesu mänsklighet. Han blev lik oss i allt, utom i synden.

Idag, fredagen den 19 juni 2009, firar Romersk-katolska kyrkan Jesu heliga hjärtas dag. Vi får särskilt denna dag tillbe och visa vår tacksamhet till Jesu fysiska hjärta som överflödar av kärlek — kärlek till Gud Fadern och alla människor.

Jesu heliga hjärtas dag utgör även böndag för prästernas helighet. Påven Benedikt XVI ledde i Peterskyrkan den 19 juni 2009 vespern som markerar inledningen på Präståret 2009—2010.

Inga kommentarer: